Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI
Jun 2018.

EP Industrija otvara novo tržište u AfriciEnegroprojekt Industrija a.d.
Nakon višegodišnjih pregovora (od aprila 2014.god) i svesrdnog kontinualnog upornog angažovanja, uz podršku EP Holdinga, EP Industrija je u junu ove godine potpisala veliki ugovor za izgradnju Fabrike lekova sa Liliam Pharmaceutical Industries Co.Ltd., iz Kartuma u Sudanu. Ugovor obuhvata izradu tehničke dokumentacije izvođačkog projekta, izvodjenje i opremanje, kvalifikacija GMP kritičnih instalacija i puštanje u rad fabrike lekova sa svim pratećim tehničkim sadržajima po sistemu „ključ u ruke“faza 1a. Proizvodni asortiman obuhvatiće čvrste forme, polučvrste forme, ampule i Cefalosporine. Konsultant na poslu je CoAcS – Velika Britanija.

Realizacija objekata, instalacija, postrojenja i infrastrukture u kompleksu će se odvijati po sistemu inženjeringa. Izvođenje svih radova će biti pod direktnom kontrolom stručnog osoblja Energoprojekt Industrije

Radove koji podležu kvalifikacionoj proceduri (IQ/OQ), zanatske i instalaterske radove, izvodiće Kompanije iz Srbije i iz Zapadne Evrope. Oprema i materijal će se uvoziti od specijalizovanih proizvođača iz Zapadne Evrope ili Srbije. Lokalnim, sudanskim kompanijama, biće dodeljeno da izvode radove koji ne podležu kvalifikacionoj proceduri (IQ/OQ) i za koje su sudanske kompanije osposobljene i opremljene da rade.

Glavnu tehnološku opremu će isporučiti IMA – Industria Macchine Automatiche S.p.A iz Italije, a montiraće je Energoprojekt Industrija uz pomoć i nadzor isporučioca. Buduća fabrika lekova zadovoljiće važeće evropske GMP (Good Manufacturing Practice) kriterijume i biće prva fabrika lekova tog nivoa u Sudanu, a među prvim u Africi. Ova činjenica značiće mnogo za promociju Energoprojkekta Industrije u krug kompanija koje su sposobne da prodaju visokotehnološko znanje.

Rok realizacije posla je 30 meseci od stupanja ugovora na snagu. EP Industrija je potpisivanjem ovog ugovora otvorila novo tržište u Sudanu i time značajno poboljšala mogućnost za nastup i ostvarivanje poslovne saradnje ostalih preduzeća u okviru Energoprojekta sa privredom ove afričke države.

Jun 2018.

Aerodrom Nikola Tesla
Izvodjenje radova na unapredjenju obezbedjivanja pasoških prolaza na Terminalu 2Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Nastavak saradnje EP Industrija sa Aerodromom „Nikola Tesla“ odvija se kroz Javnu nabavku otvorenog postupka za izvodjenje radova na unapredjenju obezbedjivanja pasoških prolaza na Terminalu 2, Ugovor je potpisan, uradjena Tehnička dokumentacija u formi Idejnog projekta i dobijeno Rešenje za izvođenje radova.

Na osnovu Projekta za izvodjenje koji je obuhvatio:

A.
Nabavku, isporuku i montažu kliznih vrata sa sistemom kontrole otvaranja i zatvaranja na graničnom prelazu odlazećih putnika u Terminalu 2 na 14 pasoških punktova. Kontrola otvaranja je putem senzora ili opciono pritiskom na taster. Za kontrolu otvaranja i zatvaranja predvidjene su neophodne instalacije slabe struje.

B.
Izmeštanje automatskog čitača putne isprave ulaznog graničnog prelaza na novu poziciju. Na ulaznom graničnom prelazu u Terminalu 2, organizovano je 10 linija pasoške kontrole koje opslužuju zaposleni u graničnoj policiji i jedan automatski čitač putne isprave koji se izmešta ispred pasoškog punkta br.10 na dovoljnu udaljenost, kako bi se povećala propusna moć pasoških prolaza. Prilikom izmeštanja na novu poziciju predvidjeno i izmeštanje i povezivanje neophodnih instalacija koje služe za njegovo napajanje. Paralelno sa izvođenjem radova pripremljen je i Projekat izvedenog objekta. Očekivani rok za završetak radova 30.5.2018. je u potpunosti ispoštovan.

Jun 2018.

NIS a.d. Novi Sad
Izrada uprošćenog rudarskog projekta za ugradnju pumpnih stanicaEnegroprojekt Industrija a.d.
EP Industrija je ovu poslovnu godinu, pored ostalog, otpočela i saradnjom sa NIS a.d., potpisivanjem Ugovora za izradu uprošćenog rudarskog projekta za ugradnju pumpnih jedinica kontejnerskog tipa na sledećim lokacijama:

• proizvodnom objektu Otpremna stanica Kikinda Polje (Izgradnja infrastrukture za potrebe povezivanja i montaže 4 pumpne jedinice kontejnerskog tipa);
• Sabirno otpremna stanica Mokrin jug (Izgradnja infrastrukture za potrebe povezivanja i montaže 4 pumpne jedinice kontejnerskog tipa);
• proizvodnom objektu Otpremna stanica Jermenovci (zgradnja infrastrukture za potrebe povezivanja i montaže 1 pumpne jedinice kontejnerskog tipa),

Projektnom dokumentacijom obuhvaćeni su tehnološko mašinski i elektroenergetski deo. .

Januar 2018.

ERNEST CHEMISTS LTD, GANA
Nastavak saradnje kroz Projekat rezidencijalne vileEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.

Nakon uspešne saradnje sa Klijentom ERNEST CHEMISTS LTD, GANA na poslu izrade projektne dokumentacije za Fabriku farmaceutskih proizvoda u Temi, vlasnik kompanije, gdin Ernest Bediako Sampong, podstaknut profesionalnim odnosom prema poslu i efikasnošću naših projektanata, izrazio je želju da Energoprojekt Industrija a.d. pristupi izradi kompletne projektne dokumentacije za izgradnju njegovog ličnog rezidencijalnog objekta - vile.
Nakon odobrenog konceptualnog resenja aprila 2017, potpisan je ugovor za izradu projekata za izgradnju prethodno pomenutog objekta.
Vila je rađena po uzoru na moderne, holivudske rezidencijalne objekte sa primenom najsavremenijih materijala i tehnologije.
Smeštena na parceli od 0,4ha i ukupne površine od 1.800 m2, sastoji se od glavnog rezidencijalnog objekta sa 5 spavaćih soba, servisnim delom sa prostorom za smeštaj posluge, bazena i pomoćne kućice (pool house), garaže i parking prostora kao i pratećih tehničkih objekata.
Projektantski tim se pri iznalaženju estetskih i funkcionalnih rešenja prevashodno rukovodio zakonitostima jasnih i neprekinutih tokova komunikacija. Estetski akcenat proizašao je iz otvaranja vizura unutar objekta koje su ga, uprkos njegovoj veličini, učinile preglednim i čovekomernim, drugim rečima prijatnim za boravak i opuštanje, uz svesrdno poštovanje intimnih zona.
Sa posebnom pažnjom radjen je projekat enterijera, kako bi se prvenstveno odgovorilo visokim kvalitativnim zahtevima Investitora. Minimalistički precizne i prečišćene površine dominiraju u nekoliko korpusa. Istovremeno, ostvareno je oblikovno jedinstvo sa arhitekturom objekta kroz primenu savremenih ideja u dizajniranju i time na diskretan način potenciran kompaktan izgled jedne luksuzne vile.Decembar 2017.


U oktobru mesecu u EP Industrija obavljena je resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistema menadžmenta energijom. Sertifikaciona komisija se saglasila da se EP Industriji izdaju sertifikati prema sledećim verzijama standarda:
• SRPS ISO 9001:2015,
• SRPS ISO 14001:2005,
• SRPS OHSAS 18001:2008,
• SRPS EN 50001:2012
i to za Projektovanje, konsalting i inženjering industrijskih objekata i postrojenja i objekata visokogradnje.

.................................................................................................................................................................................

Proteklu 2017.godinu u EP Industriji, značajno je obeležila uspešna poslovna saradnja sa Aerodromom "Nikola Tesla".

Nakon izvođenja adaptacije Premijum salona po principu "ključ u ruke" 2015.g,  usledilo je i izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova adaptacije prostora za registraciju putnika na Terminalu 1.
Paralelno sa izvođenjem, učestvovanjem na Tenderima, izborili smo se za poslove projektovanja tj izrade Tehničke dokumentacije: Izveštaj o zatečenom stanju za potrebe ozakonjenja 19 objekata, Projekat za izvođenje za potrebe ozakonjenja objekta veznog dela između Terminala 1 i Terminala 2, Projekat za potrebe ozakonjenja Terminala 2 (ukupne površine 27.000 m2).

.................................................................................................................................................................................

Značajni potencijal EP Industrija pokazuje i kao podizvođač EP Hidroinženjeringu na poslu "Tretman i odlaganje komunalnog otpada - Deponija Vinča".
Obim angažovanja je izrada tehničke dokumentacije:

  • Za biotrnove i mrežu za biogas do platoa spalionice, za potrebe rehabilitacije stare i izgradnje nove deponije;
  • Za objekte, unutrašnje i spoljne instalacije na operativnom platou deponije;
  • Za objekte, unutrašnje i spoljne instalacije na platou drobiličnog postrojenja za građevinski otpad.