Energoprojekt Industrija a.d.
ARHIVA VESTI
Period: Septembar 2014. - Avgust 2015.

2015.

ZORKA PHARMA HEMIJA D.O.O. ŠABACAvgusta 2015. godine EP Industrija je sklopila ugovor sa kompanijom ZORKA PHARMA HEMIJA D.O.O. iz Šapca za realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnje Pogona za proizvodnju medicinskih sredstava i hemikalija sa pripadajućim otvorenim skladištem organskog rastvarača u okviru ZORKA PHARMA HEMIJA D.O.O.. u Šapcu.


2015.

Institut "Dr Vukan Čupić"Višegodišnja saradnja sa Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" se nastavlja. Potpisan je ugovor za izradu tehničke dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad radovima na investicionom održavanju, adaptaciji ili rekonstrukciji objekata u okviru Instituta.


Mart 2015.
"AIR SERBIA" BEOGRADNa osnovu prethodnih a kvalitetno pruženih usluga, Air Serbia je krajem marta 2015 potpisala ugovor i poverila Energoprojekt Industriji izradu projekta i izvodjenje AIR SERBIA LOUNGE-a na Aerodromu Nikola Tesla, Beograd. Obimom posla je obuhvacena i kompletna izrada  enterijera sa isporukom opreme, materijala i  namestaja. Zavrsetak radova se ocekuje u septembru 2015 godine.

 


"AIR SERBIA" BEOGRADNastavlja se uspesna saradnja sa Air Serbiom. Ugovoreno je pruzanje konsultanskih usluga ua izgradnju Etihad Lounge-a na Aerodromu Nikola Tesla, to jest snimanje postojećeg stanja objekta i izrada izveštaja o postojećem stanju.

 Septembar 2014.

"AIR SERBIA" BEOGRADEnergoprojekt Industrija je sa "AIR SERBIA" BEOGRAD je u septembru  2014. godine ugovorila Izradu projekta Izvedenog objekta Letačke operative cca 2700 m2, na lokaciji Aerodorma “Nikola Tesla”, Beograd za potrebe legalizacije objekta tj. pribavljanja građevinske odnosno upotrebne dozvole.