Energoprojekt Industrija a.d.

METALOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 8

Stranica 1 od 2        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada kompletne tehničke dokumentacije i pružanje konsultantskih usluga za potrebe rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i izgradnje objekata u okviru Kompleksa za proizvodnju brodskih vitala RAPP Zastave Winches d.o.o. u Gruži. Ukupna korisna površina pod objektima je P =9.500 m².
INVESTITOR:
RAPP ZASTAVA WINCHES d.o.o. Gruža (RAPP MARINE GROUP)
DRŽAVA:
Srbije
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike poljoprivrednih mašina "Zmaj" , Zemun kapaciteta 40.000 jedinica/god polj. mašina (traktori, kombajni i dr.).
INVESTITOR:
"ZMAJ", Zemun
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike armature "Krušik", Valjevo kapaciteta170.000 jedinica/god sanitarnih armatura.
INVESTITOR:
"KRUŠIK", Valjevo
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centralne radionice "Beogradske elektrane" , Novi Belgrade; površine 7.000 m2.
INVESTITOR:
"BEOGRADSKE ELEKTRANE", Novi Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Pogona za tretman metalnih buradi, "NIS-FAM", Kruševac; burad 200 litara
INVESTITOR:
"NIS-FAM", Kruševac
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 1 od 2        1    2    Sledeća