Energoprojekt Industrija a.d.
ARHIVA VESTI
Period: Decembar 2012. - Avgust 2014.

2014.

EPS (Engineering and Procurement Services LLP)Energoprojekt Industrija je zaključila ugovor sa firmom EPS (Engineering and Procurement Services LLP) iz Kazahstana, za izradu Kompletnog obima Radne dokumetnacije (RD) za izgradnju dva bloka povratnog snabdevanja rashladnom vodom (2x4500 m3/h i 1x1000 m3/h) u okviru III faze rekonstrukcije Rafinerije nafte u gradu Atirau, Kazahstan. U narednih mesec dana očekuje se uspešan završetak ugovorenih usluga.


2014.

EPS (Engineering and Procurement Services LLP)Početkom 2014 Energoprojekt Industrija je potpisala još jedan ugovor sa EPS-om za izradu Radne dokumentacije za kompresorkse stanice u okviru projekta "Povećanje kapaciteta magistralnog gasovoda Kazahstan – Kina".
Predviđeno je ukupno 8 kompresorskih stanica na liniji C (0-645 km) koja se postavlja od granice sa Uzbekistanom paralelno sa postojećim linijama A i B.
EP Industriji je povereno projektovanje 4 kompresorske stanice KS-1, KS-3, KS-5, KS-7, taransportnog kapaciteta 18,7+6,3 milijardi m3/god.


Septembar 2013.

"Transnacionalna Kompanija KAZHROM"Septembra 2013 Energoprojekt Industrija je potpisala ugovor sa "Transnacionalnom Kompanijom KAZHROM" za istraživanje odležale šljake rafinisanog ferohroma. Nakon pozitivnih rezultata istraživanja ugovoriće se izradа baznog projekta tehnološke, mehaničke i elektroopreme za preradu šljake.


Decembar 2012.

Republika KazahstanEnergoprojekt Industrija je otvorila svoju Filijalu u Republici Kazahstan krajem 2012, i sredinom 2013. godine i dobila Licencu II kategorije za projektovanje.
Tokom 2014, preko Filijale, Energoprojekt Industrija je ugovorila poslove u vrednosti od preko 4 miliona dolara.