Energoprojekt Industrija a.d.

BOLNICE I KLINIČKI CENTRI

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 10

Stranica 1 od 2        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta zdravstvene stanice u Ugrinovcima.
INVESTITOR:
Grad Beograd Uprava za investicije
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada tehničke dokumentacije eskiznog projekta i Studije izvodljivosti (Tehnoekonomskog elaborata) za objekat Centra hematologije u gradu Ustkamenogorsk. Centar se sastoji od glavnog objekta (stacionar sa poliklinikom) i pansionata i ukupne površine P=23.875 m2.
INVESTITOR:
Uprava za zaštitu zdravlja istočno-kazahstanske oblasti grada
Ust -Kamenogorsk,

Ministarstvo zdravlja Republike Kazahstan
DRŽAVA:
Kazahstan
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i pružanje konsultantskih usluga za rekonstrukcija dela zgrade „Prva pedijatrija“ sa nadogradnjom sterilnog bloka u službi za transplataciju kostne sržiInstituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr.Vukan Čupić“. Ukupna neto površina dograđenog dela u objektu je 1.089 m2 i obuhvata sterilni blok sa 8 bolesničkih soba, kuhinje, ostalih prostorija (prostorija za intervencije, prostorija za odlaganje materijala, čistog i prljavog veša, prostorije za higijenski pribor, prostrija za personal sterilnog bloka, administrativnog dela i upravnog dela gde se nalaze kancelarije, tehničkih prostorija).
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji prostora za ugradnju linearnog akceleratora “PRIMUS” – Simens u Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd.
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova u Kliničko bolničkom centru Kragujevac: Bunker za linearni akcelerator 1.000 m2 Adaptacija ekon.bloka u odeljenje kardiologije i hemoterapije 3.000 m2 Rekonstrukcija urgentnog centra 1.000 m2.
INVESTITOR:
„KBC Kragujevac“, Kragujevac
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 1 od 2        1    2    Sledeća