Energoprojekt Industrija a.d.
Energoprojekt Industrija a.d.
NAŠA DELATNOST

Razvijajući svoju početnu, osnovnu, delatnost, projektovanje industrijskih objekata i postrojenja, Energoprojekt Industrija danas kroz svoje specijalizovane projektantske biroe i uz angažovanje specifičnih spoljnih saradnika može da radi projektnu dokumentaciju za širok spektar tehnologija i procesa, arhitekturu i konstrukciju industrijskih i drugih objekata, spoljno uređenje kompleksa, mašinske, elektro i hidrotehničke instalacije, telekomunikacione i informacione sisteme i instalacije, upravljanje procesima i instalacijama, studije zaštite životne sredine, studije opravdanosti, projekte zaštite od požara, itd.

Svu ovu projektnu dokumentaciju možemo raditi kako po lokalnim i propisima zemalja u okružeju tako i po propisisma oslonjenim na Britanske Standarde i Standarde Ruske Federacije.

Pored toga Energoprojekt Industrija već 70 godina pruža konsalting i inženjering usluge, uključujući i tehničku pomoć pri izboru, nabavci i ugovaranju opreme, isporuci proizvodne tehnologije, kupovini licenci, planiranju, organizaciji i kontroli svih aktivnosti vezanih za realizaciju industrijskih projekata, vrši tehnički i finansijski nadzor u toku izgradnje, organizuje obuku osoblja i dokazivanje garantovanih performasi u toku probnog rada postrojenja.

Ovaj kompleksan niz aktivnosti Energoprojekt Industrija obavlja sa svojim stručnim i kvalifikovanim zaposlenima kao nosiocima i organizatorima posla uz angažovanje specijalizovanih spoljnih saradnika i podizvođača za pojedine aktivnosti i izvođenje radova po modelima:

Energoprojekt Industrija a. d. "izvršni" ili "neizvršni" Project management
Energoprojekt Industrija a. d. glavni odnosno generalni izvođač
Energoprojekt Industrija a. d. "ključ u ruke"


Energoprojekt Industrija broji više od 84 zaposlenih sa preko 40 inženjera licenciranih od strane Inženjerske Komore Srbije.

Energoprojekt Industrija koristi najsavremenija informatička i kompjuterska znanja, ona svojim klijentima omogućava prenos znanja i iskustva, dajući im šansu da još u toku gradnje dobiju svoj tim visoko osposobljenih.

Na bazi stručnog znanja i dugogodišnjeg iskustva u realizaciji industrijskih postrojenja, Energoprojekt Industrija je razvijajući i diversifikujući svoje delatnosti 1998. godine, uz finansijsko učešće stranih partnera projektovala, izgradila i pustila u rad EnergoPET, fabriku za proizvodnju PET predformi koje se koriste za izradu plastičnih boca.

Nastavljajući započetu politiku razvoja i diversifikacije poslovanja, Energoprojekt Industrija je nakon tri godine udružila sopstvena sredstva, sa novim stranim partnerima i projektovala, izgradila i pustila u rad EnergoPLAST, fabriku za proizvodnju plastičnih zatvarača za PET boce.

Energoprojekt Industrija će i dalje nastojati da samostalno ili u partnerstvu sa domaćim ili stranim firmama investira u nove rentabilne proizvodne programe u Srbiji i šire.