Energoprojekt Industrija a.d.

DISTRIBUCIJA GASOVA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 11

Stranica 1 od 3        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije amonijačno-kompresorske sale, rashladne instalacije, prema kriterijumu EU i Tenderu u Novosadskoj mlekari.
INVESTITOR:
AD „NOVOSADSKA MLEKARA“ Novi Sad
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije Gasne instalacija za saobraćajni centar "Lasta", Smederevo; 200 Nm3/h.
INVESTITOR:
Autocentar "LASTA", Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije MRS i razvodne mreže gasa u kompleksu i u objektima za Drvni kompleks, Noriljsk, Rusija; 5.000 Nm3/h.
INVESTITOR:
„GMK NORILJSKNIKEL“, Noriljsk
DRŽAVA:
Rusija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije Gasne instalacije za Banku biljnih gena, Beograd; 250 Nm3/h.
INVESTITOR:
Institut za kukuruz „ZEMUN POLJE“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije Dalekovoda generatorskog gasa "Feronikla", Glogovac,dužine 30 km, P = 20 bar, 36.000 Nm3/h i kiseonika 5040 Nm3/h, p= 28 bar
INVESTITOR:
„FERONIKL", Glogovac
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 1 od 3        1    2    Sledeća