Energoprojekt Industrija a.d.

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 28

Stranica 1 od 6        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izvođenje radova uključujući nabavku i isporuku materijala, izvođenje građevinsko-zanatskih, hidrotehničkih, elektro-energetskih, telekomunikacionih, signalnih, mašinskih i radova na internim saobraćajnicama Betonski, otvoreni i zatvoreni rezervoari, pumpno postrojenje, tehničke prostorije, server soba, laboratorije.
INVESTITOR:
Heineken d.o.o. Zaječar
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Glavni projekat za fabriku mlečnih proizvoda, razvod fluida i cevnih mostova (oko 2800 m²).
INVESTITOR:
Poverljivo
DRŽAVA:
Oman
PROJEKAT:
Projektovanje tehnoloških i energetskih sistema cevovoda i cevnih mostova za novu fabriku za proizvodnju sira.
INVESTITOR:
Partec Group
DRŽAVA:
Nemačka
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta novih fermentora kapaciteta 6x4000 hl u okviru kompleksa pivare Heineken u Zaječaru.
INVESTITOR:
Heineken d.o.o. Zaječar
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Idejni i glavni projekat za izgradnju Fabrike amblaže 49.000 m2/42.000 t/god. Mlekare 14.200 m2/52 miiona l/god i Infrastrukture kompleksa 32 ha u okviru Agroindustrijskog Kombinata "Kubanj", Timaševsk.
INVESTITOR:
APK "KUBANJ", Timaševsk
DRŽAVA:
Rusija
Stranica 1 od 6        1    2    Sledeća