Energoprojekt Industrija a.d.

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 25

Stranica 1 od 5        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta novih fermentora kapaciteta 6x4000 hl u okviru kompleksa pivare Heineken u Zaječaru.
INVESTITOR:
Heineken d.o.o. Zaječar
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Idejni i glavni projekat za izgradnju Fabrike amblaže 49.000 m2/42.000 t/god. Mlekare 14.200 m2/52 miiona l/god i Infrastrukture kompleksa 32 ha u okviru Agroindustrijskog Kombinata "Kubanj", Timaševsk.
INVESTITOR:
APK "KUBANJ", Timaševsk
DRŽAVA:
Rusija
PROJEKAT:
Idejni i glavni projekat za izgradnju Mlekare u Pavlovdaru kapaciteta , 50 t/po smeni
INVESTITOR:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE REPUBLIKE KAZAHSTAN
DRŽAVA:
Kazahstan
PROJEKAT:
Idejni i glavni projekat za izgradnju Fabrika ulja i margarina, Šamotuli, kapaciteta 60.000 t/god.ulja, 25 t/god. margarina.
INVESTITOR:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE POLJSKE
DRŽAVA:
Poljska
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike Koka kole, II faza, Zemun, kapaciteta 14.000 jedinica/sat flaša od 1 lit
INVESTITOR:
„COCA COLA“, Srbija
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 1 od 5        1    2    Sledeća