Energoprojekt Industrija a.d.

INDUSTRIJSKE ENERGANE,
TOPLANE I KOTLARNICE

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 20

Stranica 1 od 4        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za parnu kotlarnicu na lož ulje 2 x 2,6 t/h, para 3 bar u okviru nove fabrike Lekova u Temi.
INVESTITOR:
Ernerst Chemist Ghana
DRŽAVA:
Gana
PROJEKAT:
Izrada uprošćenog rudarskog projekta (URP) za izgradnju rezervne gasne parne kotlarnice 22 t/h pritiska 12 bar u postrojenju za izdvajanje CO2 u Elemiru.
INVESTITOR:
NIS Novi Sad a.d.
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice na aerodromu “Nikola Tesla”, Beograd Gasna vrelovodna kotlarnica 2 x 16,2 MW + 10 MW CHP postrojenje 1,6 MW
INVESTITOR:
VINCI Airports Serbia
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije Idejnog projekta za kotlovsko – energetsko postrojenje u okviru Fabrike kartona Umka, i to objekat kotlarnice površine 850 m², objekat HPV-a, sistem za otprašivanje i odsumporavanje dimnih gasova sa dimnjakom, skladište pepela i šljake, plato sa skladištem uglja površine 1.850 m². Postrojenje je predviđeno za proizvodnju struje i pare instalisanog kapaciteta 40/50 t/h, pritiska 36 bara, snage 40 MW (energent ugalj).
INVESTITOR:
UMKA d.o.o. Fabrika kartona Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Toplane "Mladenovac", Mladenovac, Yugoslavia; 2x50 t/h pare i 75 MW.
INVESTITOR:
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ Beograd
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 1 od 4        1    2    Sledeća