Energoprojekt Industrija a.d.

INDUSTRIJSKE ENERGANE,
TOPLANE I KOTLARNICE

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 17

Stranica 1 od 4        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije Idejnog projekta za kotlovsko – energetsko postrojenje u okviru Fabrike kartona Umka, i to objekat kotlarnice površine 850 m², objekat HPV-a, sistem za otprašivanje i odsumporavanje dimnih gasova sa dimnjakom, skladište pepela i šljake, plato sa skladištem uglja površine 1.850 m². Postrojenje je predviđeno za proizvodnju struje i pare instalisanog kapaciteta 40/50 t/h, pritiska 36 bara, snage 40 MW (energent ugalj).
INVESTITOR:
UMKA d.o.o. Fabrika kartona Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Toplane "Mladenovac", Mladenovac, Yugoslavia; 2x50 t/h pare i 75 MW.
INVESTITOR:
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za Energanu I i III faza "Viskoza", Loznica; I faza 240 t/h, pare i 30 MW, III faze 30 t/h pare i 25 MW
INVESTITOR:
„VISKOZA", Loznica
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za proširenje Energane "Natron", Maglaj, Bosna i Hercegovina 195 t/h pare i 25 MW
INVESTITOR:
„NATRON", Maglaj
DRŽAVA:
Bosna i Hercegovina
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za proširenje Energane HI "Milan Blagojević", Lučani,; 50/64 t/h pare i 5,5 MW HI
INVESTITOR:
„MILAN BLAGOJEVIĆ“, Lučani
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 1 od 4        1    2    Sledeća