Energoprojekt Industrija a.d.
NAJNOVIJE VESTI
Januar 2018.

ERNEST CHEMISTS LTD, GANA
Nastavak saradnje kroz Projekat rezidencijalne vileEnegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.
Enegroprojekt Industrija a.d.

Nakon uspešne saradnje sa Klijentom ERNEST CHEMISTS LTD, GANA na poslu izrade projektne dokumentacije za Fabriku farmaceutskih proizvoda u Temi, vlasnik kompanije, gdin Ernest Bediako Sampong, podstaknut profesionalnim odnosom prema poslu i efikasnošću naših projektanata, izrazio je želju da Energoprojekt Industrija a.d. pristupi izradi kompletne projektne dokumentacije za izgradnju njegovog ličnog rezidencijalnog objekta - vile.
Nakon odobrenog konceptualnog resenja aprila 2017, potpisan je ugovor za izradu projekata za izgradnju prethodno pomenutog objekta.
Vila je rađena po uzoru na moderne, holivudske rezidencijalne objekte sa primenom najsavremenijih materijala i tehnologije.
Smeštena na parceli od 0,4ha i ukupne površine od 1.800 m2, sastoji se od glavnog rezidencijalnog objekta sa 5 spavaćih soba, servisnim delom sa prostorom za smeštaj posluge, bazena i pomoćne kućice (pool house), garaže i parking prostora kao i pratećih tehničkih objekata.
Projektantski tim se pri iznalaženju estetskih i funkcionalnih rešenja prevashodno rukovodio zakonitostima jasnih i neprekinutih tokova komunikacija. Estetski akcenat proizašao je iz otvaranja vizura unutar objekta koje su ga, uprkos njegovoj veličini, učinile preglednim i čovekomernim, drugim rečima prijatnim za boravak i opuštanje, uz svesrdno poštovanje intimnih zona.
Sa posebnom pažnjom radjen je projekat enterijera, kako bi se prvenstveno odgovorilo visokim kvalitativnim zahtevima Investitora. Minimalistički precizne i prečišćene površine dominiraju u nekoliko korpusa. Istovremeno, ostvareno je oblikovno jedinstvo sa arhitekturom objekta kroz primenu savremenih ideja u dizajniranju i time na diskretan način potenciran kompaktan izgled jedne luksuzne vile.Decembar 2017.


U oktobru mesecu u EP Industrija obavljena je resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistema menadžmenta energijom. Sertifikaciona komisija se saglasila da se EP Industriji izdaju sertifikati prema sledećim verzijama standarda:
• SRPS ISO 9001:2015,
• SRPS ISO 14001:2005,
• SRPS OHSAS 18001:2008,
• SRPS EN 50001:2012
i to za Projektovanje, konsalting i inženjering industrijskih objekata i postrojenja i objekata visokogradnje.

.................................................................................................................................................................................

Proteklu 2017.godinu u EP Industriji, značajno je obeležila uspešna poslovna saradnja sa Aerodromom "Nikola Tesla".

Nakon izvođenja adaptacije Premijum salona po principu "ključ u ruke" 2015.g,  usledilo je i izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova adaptacije prostora za registraciju putnika na Terminalu 1.
Paralelno sa izvođenjem, učestvovanjem na Tenderima, izborili smo se za poslove projektovanja tj izrade Tehničke dokumentacije: Izveštaj o zatečenom stanju za potrebe ozakonjenja 19 objekata, Projekat za izvođenje za potrebe ozakonjenja objekta veznog dela između Terminala 1 i Terminala 2, Projekat za potrebe ozakonjenja Terminala 2 (ukupne površine 27.000 m2).

.................................................................................................................................................................................

Značajni potencijal EP Industrija pokazuje i kao podizvođač EP Hidroinženjeringu na poslu "Tretman i odlaganje komunalnog otpada - Deponija Vinča".
Obim angažovanja je izrada tehničke dokumentacije:

  • Za biotrnove i mrežu za biogas do platoa spalionice, za potrebe rehabilitacije stare i izgradnje nove deponije;
  • Za objekte, unutrašnje i spoljne instalacije na operativnom platou deponije;
  • Za objekte, unutrašnje i spoljne instalacije na platou drobiličnog postrojenja za građevinski otpad.