Energoprojekt Industrija a.d.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE NAFTE I GASA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 8

Page 1 od 2        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Izgradnja Postrojenje za odloženo koksovanje u okviru rafinerije nafte NIS, Novi Sad - Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge; provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom.
INVESTITOR:
NIS (EPC - CB&I S.R.O. ogranak Beograd, Srbija)
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada Uprošćenog rudarskog projekta za ugradnju pumpnih jedinica kontejnerskog tipa na proizvodnim objektima OS Jermenovci, OS Kikinda Polje i SOS Mokrin Jug
INVESTITOR:
NIS a.d. Direkcija za kapitalnu izgradnju
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada kompletnog obima Radne dokumentacije (RD) i specifikacija za naručivanje opreme za izgradnju dva bloka povratnog snabdevanja rashladnom vodom (2x4500 m³/h i 1x1000 m³/h) u okviru III faze rekonstrukcije Rafinerije nafte u gradu Atirau, Kazahstan
INVESTITOR:
AMPZ (Atirauska rafinerija nafte), Kazahstan
DRŽAVA:
Kazahstan
PROJEKAT:
Izrada Radne dokumentacije i specifikacija za naručivanje opreme za 4 kompresorske stanice (od ukupno 8) pojedinačnog kapaciteta 3x30MW (2 radna i jedan rezervni), 9,81 MPa radnog pritiska u okviru projekta "Povećanje kapaciteta magistralnog gasovoda Kazahstan – Kina" na liniji C (0-645 km) koja se postavlja od granice sa Uzbekistanom paralelno sa postojećim linijama A i B. KS-1, KS-3, KS-5, KS-7 ukupnog transportnog kapaciteta 18,7+6,3 milijardi m3/god.
INVESTITOR:
Asia Gas Pipeline AGP, Kazahstan
DRŽAVA:
Kazahstan
PROJEKAT:
Izvođenje radova sa isporukom opreme za Benzinske stanice u gradovima, Samarkand, Buhara i Navoja sa po po 5 točećih automata.
INVESTITOR:
„MINISTARSTVO TURIZMA REPUBLIKE UZBEKISTAN“
DRŽAVA:
Uzbekistan
Page 1 od 2        1    2    Sledeća