Energoprojekt Industrija a.d.
Energoprojekt Industrija a.d.
MENADŽMENT

UPRAVA DRUŠTVA:  ODBOR DIREKTORA: 

1. Svetlana Tolić, Predsednik
2. Bogosav Janković, Član
3. Milivoje Knežević, Član
4. Jasna Grujić, Član
5. Mirjana Janjić, Član

 

 

MENADŽMENT DRUŠTVA:  

1. Mirjana Janjić, dip.inž. građ. Direktor društva (Izvršni direktor)
2. Dejan Pantović, dipl.inž.maš. Direktor za marketing i inženjering
3. Stojanka Pejičić, dipl.inž.el. Direktor za realizaciju projekata
4.
mr Dejan Simanić, dipl. ekon. Direktor za plan, finansije i računovodstvo
5. Ljubisav Popović, dipl.inž. građ.. Savetnik Direktora
6. Danilo Kuprešanin, dipl.inž.maš. Savetnik Direktora