Energoprojekt Industrija a.d.
Energoprojekt Industrija a.d.
MENADŽMENT

UPRAVA DRUŠTVA:  ODBOR DIREKTORA: 

1. Vitomir Perić, Predsednik
2. Mirjana Janjič, Član
3. Mirjana Beleslin-Knežević, Član


Na osnovu Zakona o privrednim društvima, član 368a,
Energoprojekt Industrija a.d. objavljuje:


Podaci o zanimanju i prethodnom zaposlenju i podaci o članstvu u drugim odborima i funkcijama u drugim društvima za članove OD Energoprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija a. d.


MENADŽMENT DRUŠTVA:  

1. Mirjana Janjić, dipl. inž. građ. Direktor društva (Izvršni direktor)
2. Dejan Pantović, dipl. inž. maš. Direktor za marketing i inženjering
3. Zorica Ristić Pantović, dipl. inž. maš. Direktor za realizaciju projekata
4. Zorica Jovičić Vasiljević, dipl. ekon. Direktor za plan, finansije i računovodstvo