Energoprojekt Industrija a.d.
Energoprojekt Industrija a.d.
MENADŽMENT

UPRAVA DRUŠTVA:  ODBOR DIREKTORA: 

1. Vitomir Perić, Predsednik
2. Zorica Ristić Pantović, Član
3. Mirjana Beleslin-Knežević, Član


Na osnovu Zakona o privrednim društvima, član 368a,
Energoprojekt Industrija a.d. objavljuje:


Podaci o zanimanju i prethodnom zaposlenju i podaci o članstvu u drugim odborima i funkcijama u drugim društvima za članove OD Energoprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Industrija a. d.


MENADŽMENT DRUŠTVA:  

1. Zorica Ristić Pantović, dipl.inž. maš.  Direktor društva (Izvršni direktor)
2. Dejan Pantović, dipl.inž.maš. Direktor za marketing i inženjering
3. Dragana Janjušević, dipl.inž. građ.  Direktor za realizaciju projekata