Energoprojekt Industrija a.d.

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 17

Stranica 3 od 4        Prethodna   2    3    4    Sledeća
PROJEKAT:
Pružanje konsultatnskih usluga i usluga nadzora na izgradnji pogona za proizvodnju oralnih polio vakcina u okviru Institut za imunologiju i virusologiju „Torlak“, 100 mil doza/god, 1800 m2
INVESTITOR:
Institut za imunologiju i virusologiju „TORLAK“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije pogona farmaceutike u okviru kompleksa „Zdravlje“ Leskovac, površine 7050 m2.
INVESTITOR:
„ZDRAVLJE“, Leskovac
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju: Fabrike gotovih lekova12.500 m2 Fabrike penicilinskih antibiotika u Dubovcu: injekcije 30 mil/g.;ampule 60mil/god tablete.20mil/g.; sirup 5 mil/god Fabrike cefalosporinskih antibiotika:injekcije 30 mil/g. Pogona lekova u ampulama za liofilizaciju5.670 m2 Pogona infuzionih rastvora 4.000 m2 Visokoregalnog skladišta 12.800 paletnih mesta u okviru kompleksa „Hemofarm“ u Vršcu.
INVESTITOR:
“HEMOFARM”, Vršac
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izvođenje radova na nadogradnji, sanaciji i rekonstrukciji Centralnog skladišno-poslovnog objekta „VELEFARM“, Beograd, 2.500 m2 nadogradnja na poslovnom objektu 1.600 m2 sanacija krovnog pokrivača 6.500 m2 rekonstrukcija saobraćajnih površina i podzemnih instalacija
INVESTITOR:
„VELEFARM“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fabrike čvrstih farmaceutskih proizvoda firme „Ivančić i sinovi“ u Starim Banovcima, 2.760 m2.
INVESTITOR:
“DREN FARMA”, Beograd
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 3 od 4        Prethodna   2    3    4    Sledeća