Energoprojekt Industrija a.d.

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 17

Stranica 2 od 4        Prethodna   1    2    3    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije, pružanje konsultatnskih usluga i izvođenje radova za izgradnju Fabrike flonivina BS kapaciteta 4.500 m2/60.000 kapsula/h, u okviru „ICN Crna Gora“, Podgorica.
INVESTITOR:
„ICN CRNA GORA“, Podgorica
DRŽAVA:
Crna Gora
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i pružanje konsultatnskih usluga za izgradnju Pogona galenskih formi 70 t/god Fabrika rentgen filmova 20 t/god Visokoregalno skladište 6.000 paletnih mesta u okviru kompleksa „ZORKA PHARMA.
INVESTITOR:
„ZORKA PHARMA“, Šabac
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrika lekova „ICN Polyfarm“ Čeljabinsk, kapaciteta 120 mil/god tableta.
INVESTITOR:
„ICN POLYFARM“, Čeljabinsk
DRŽAVA:
Rusija
PROJEKAT:
Izrada koncepcijskog rešenja i projektne dokumentacije za izgradnju: Pogona čvrstih galenskih formi i masti 120 mil. jedinica/godišnje II etapa povećanje proizvodnje Tabletno odeljenje – sanacija sistema klimatizacije; Centralna merionica – distribucija sistema prečišćene vode; Rekonstrukcija objekta 03 – Ubrazon Mikrobiološka laboratorija
INVESTITOR:
"JUGOREMEDIJA", Zrenjanin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike lekova i vakcina u ampule kapaciteta 18.000 ampula lekova/h i 12.000 ampula vakcina/h, u okviru kompleksa „Virion“ Tomsk.
INVESTITOR:
FGUP NPO „VIRION“; Tomsk
DRŽAVA:
Rusija
Stranica 2 od 4        Prethodna   1    2    3    Sledeća