Energoprojekt Industrija a.d.

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 28

Stranica 2 od 6        Prethodna   1    2    3    Sledeća
PROJEKAT:
Idejni i glavni projekat za izgradnju Mlekare u Pavlovdaru kapaciteta , 50 t/po smeni
INVESTITOR:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE REPUBLIKE KAZAHSTAN
DRŽAVA:
Kazahstan
PROJEKAT:
Idejni i glavni projekat za izgradnju Fabrika ulja i margarina, Šamotuli, kapaciteta 60.000 t/god.ulja, 25 t/god. margarina.
INVESTITOR:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE POLJSKE
DRŽAVA:
Poljska
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike Koka kole, II faza, Zemun, kapaciteta 14.000 jedinica/sat flaša od 1 lit
INVESTITOR:
„COCA COLA“, Srbija
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Punionice mineralne vode “Vrnjci”, stari pogon, u Vrnjackoj Banji, kapaciteta 12.000 1 l boca/sat.
INVESTITOR:
Punionica mineralne vode “VRNJCI“, Vrnjačka Banja
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Punionice mineralne vode “Heba”, Bujanovac, Faza I, 12.000 1-l boca/sat Faza II 14.000 1-l boca i 10000 jedinica/sat PET boca od 1,5 lit.
INVESTITOR:
“HEBA” , Srbija
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 2 od 6        Prethodna   1    2    3    Sledeća