Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "ZORKA PHARMA"


Na osnovu traženog upita "ZORKA PHARMA" ukupan broj pronađenih referenci je 2


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i pružanje konsultatnskih usluga za izgradnju Pogona galenskih formi 70 t/god Fabrika rentgen filmova 20 t/god Visokoregalno skladište 6.000 paletnih mesta u okviru kompleksa „ZORKA PHARMA.
INVESTITOR:
„ZORKA PHARMA“, Šabac
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Pružanje usluga po prinicipu „ključ u ruke“ za izvodjenje rekonstrukcije i dogradnje pogona za proizvodnju medicinskih sredstava i hemikalija i adaptacije otvorenog skladišta organskih rastvarača u skladu sa GMP preporukama.
INVESTITOR:
Zorka Pharma Hemija - Šabac
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "ZORKA PHARMA" ukupan broj pronađenih referenci je 2