Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "TOO SOFIE MEDGROUP"


Na osnovu traženog upita "TOO SOFIE MEDGROUP" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju multi-profilne klinike u gradu Aktau površine 10000 m2.
INVESTITOR:
„TOO SOFIE MEDGROUP“, Kazahstan
DRŽAVA:
Kazahstan

Na osnovu traženog upita "TOO SOFIE MEDGROUP" ukupan broj pronađenih referenci je 1