Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "SALFORD"


Na osnovu traženog upita "SALFORD" ukupan broj pronađenih referenci je 2


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji „Mljekare Laktaši“, Industrijaksa zona Aleksandrovac , kapaciteta 50.000 l/dan, 3.500 m2.
INVESTITOR:
„SALFORD GROUP“, Beograd
DRŽAVA:
Republika Srpska
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji distributivnog centra UHT mleka u Zemunu, površine 23.000 m2
INVESTITOR:
„SALFORD GROUP“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "SALFORD" ukupan broj pronađenih referenci je 2