Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "POTISJE"


Na osnovu traženog upita "POTISJE" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada proejtkne doumentacije za postrojenje za suvu preradu gline,4 mil. t/god Rekonstrukcija objekta Crepana I i II u okviru kompleksa „Potisje“ Kanjiža.
INVESTITOR:
„POTISJE“, Kanjiža
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "POTISJE" ukupan broj pronađenih referenci je 1