Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE"


Na osnovu traženog upita "MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE" ukupan broj pronađenih referenci je 5


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Banke matičnih ćelija i odeljenja prve pedijatrije u okviru „Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta“ kapaciteta 10.000 uzoraka.
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izvođenje radova na rekostrukciji Kliničkog Centra Vranje.
INVESTITOR:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE    
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju porodilišta i ginekologije i dela stare bolnice Kliničko bolničkog centra Zemun 1.400m²
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji prostora za ugradnju linearnog akceleratora “PRIMUS” – Simens u Institutu za onkologiju i radiologiju Beograd.
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i pružanje konsultantskih usluga za rekonstrukcija dela zgrade „Prva pedijatrija“ sa nadogradnjom sterilnog bloka u službi za transplataciju kostne sržiInstituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr.Vukan Čupić“. Ukupna neto površina dograđenog dela u objektu je 1.089 m2 i obuhvata sterilni blok sa 8 bolesničkih soba, kuhinje, ostalih prostorija (prostorija za intervencije, prostorija za odlaganje materijala, čistog i prljavog veša, prostorije za higijenski pribor, prostrija za personal sterilnog bloka, administrativnog dela i upravnog dela gde se nalaze kancelarije, tehničkih prostorija).
INVESTITOR:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE" ukupan broj pronađenih referenci je 5