Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "LUKOIL"


Na osnovu traženog upita "LUKOIL" ukupan broj pronađenih referenci je 2


PROJEKAT:
Pružanje usluga konsalting ai nadzora nad izvođenjem radova i to Poslovni objekat 5.500 m2 Rekonstrukcija 5 benzinskih stanica (gradskih i na auto-putu) Skladišta naftnih derivata u Jagodini zapremine rezervoara12.000 m3 Skladište naftnih derivata u Bogutovcu zapremine rezervoara 2.000 m3.
INVESTITOR:
„LUKOIL-BEOPETROL“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Adaptacija poslovnog objekta u Beogradu Lukoil-Beopetrol, Beograd
INVESTITOR:
„LUKOIL-BEOPETROL“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "LUKOIL" ukupan broj pronađenih referenci je 2