Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "LAFARGE"


Na osnovu traženog upita "LAFARGE" ukupan broj pronađenih referenci je 6

Stranica 1 od 2        1    2    Sledeća
PROJEKAT:
Pružanje usluga nadzora nad izgradnjom Klinker Silosa, Silosa -utovar klinkera u kamione u okviru Fabrika cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin.
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za skladištenje i mlevenje uglja i petrol koksa 20 t/god u okviru Fabrike cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcija toplih gasova sa peći br. 3 u okviru Fabrike cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za prečišćavanje odpadnih gasova sa peći br. 3 u okviru Fabrike cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin.
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada proejtkne doumentacije za rekonstrukciju i novogradnju Pogona za proizvodnju pastoznih glet masa, fasadnih maltera i kulirplasta
INVESTITOR:
JUB d.o.o. Šimanovci
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "LAFARGE" ukupan broj pronađenih referenci je 6

Stranica 1 od 2        1    2    Sledeća