Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "JUGOREMEDIJA"


Na osnovu traženog upita "JUGOREMEDIJA" ukupan broj pronađenih referenci je 2


PROJEKAT:
Pružanje usluga po prinicipu „ključ u ruke“ na sanaciji Fabrike lekova“Jugoremedija”, Zrenjanin, površine 8000 m2
INVESTITOR:
“JUGOREMEDIJA”, Zrenjanin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada koncepcijskog rešenja i projektne dokumentacije za izgradnju: Pogona čvrstih galenskih formi i masti 120 mil. jedinica/godišnje II etapa povećanje proizvodnje Tabletno odeljenje – sanacija sistema klimatizacije; Centralna merionica – distribucija sistema prečišćene vode; Rekonstrukcija objekta 03 – Ubrazon Mikrobiološka laboratorija
INVESTITOR:
"JUGOREMEDIJA", Zrenjanin
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "JUGOREMEDIJA" ukupan broj pronađenih referenci je 2