Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "JUB"


Na osnovu traženog upita "JUB" ukupan broj pronađenih referenci je 2


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije, pružanje usluga konsaltinga i Project managemnet-a na izgradnji: Pogon za proizvodnju premazi za završne radove u građevinarstvu 5.800 m2 Pogon za proizvodnju i skladištenje praškastih proizvoda 2.800 m2 Skladište sirovina 3.000 m2 Pogon za proizvodnju maltera i glet mase sa skladištem sirovina 8.000 m2 Edukacioni centar 1.500 m2 u okviru kompleksa JUB d.o.o. Beograd
INVESTITOR:
„JUB“ d.o.o. Beograd
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada proejtkne doumentacije za rekonstrukciju i novogradnju Pogona za proizvodnju pastoznih glet masa, fasadnih maltera i kulirplasta
INVESTITOR:
JUB d.o.o. Šimanovci
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "JUB" ukupan broj pronađenih referenci je 2