Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "ITM"


Na osnovu traženog upita "ITM" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Distributivni centar Šimanovci,10.000 m² II Faza distributivnog centra.
INVESTITOR:
„ITM COMPANY“, Beograd
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "ITM" ukupan broj pronađenih referenci je 1