Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "IMLEK"


Na osnovu traženog upita "IMLEK" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji kotla i vodovoda i rekonstrukciji skladišta i temelja rezervoara, kao i pomoćnih objekata u kompleksu Mlekare u Padinskoj Skeli.
INVESTITOR:
„AD IMLEK“, Beograd    
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "IMLEK" ukupan broj pronađenih referenci je 1