Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "HOLCIM"


Na osnovu traženog upita "HOLCIM" ukupan broj pronađenih referenci je 2


PROJEKAT:
Izrada proejtkne doumentacije adaptacije postrojenja za dostavu sirovinskog brašna u postojeću peć u okviru komlpeksa Fabrike cementa Holcim Srbija.
INVESTITOR:
„HOLCIM SRBIJA“, Novi Popovac
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije, pružanje usluga konsaltinga i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za skladištenje i mlevenje petrol koksa i antracita kapaciteta 300 t/h u okviru Fabrika cementa „HOLCIM Srbija“.
INVESTITOR:
„HOLCIM SRBIJA“ Novi Popovac
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "HOLCIM" ukupan broj pronađenih referenci je 2