Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "CoAcS Ltd"


Na osnovu traženog upita "CoAcS Ltd" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada idejnog projekta za izgradnju Fabrike farmaceutskih proizvoda „Liliam pharamceuticals“ u Kartumu, površine 14.950 m2 Pogon A - Čvrste forme, polučvrste forme i sterilne tečnosti Pogon B - Proizvodnja cefalosporinskih preparata
INVESTITOR:
„CoAcS“ Ltd, UK
DRŽAVA:
Sudan

Na osnovu traženog upita "CoAcS Ltd" ukupan broj pronađenih referenci je 1