Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "ATB SEVER"


Na osnovu traženog upita "ATB SEVER" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije izgradnje Nova livnica aluminijuma, ATB Sever, Subotica.
INVESTITOR:
„ATB SEVER“, Subotica    
DRŽAVA:
Srbija

Na osnovu traženog upita "ATB SEVER" ukupan broj pronađenih referenci je 1