Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "AO TNK KAZHROM"


Na osnovu traženog upita "AO TNK KAZHROM" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije i isporuka opreme za Drobilično-sortirni kompleks šljake, Aktobe, Kazahstan.
INVESTITOR:
AO „TNK KAZHROM“, Aktobe
DRŽAVA:
Kazahstan

Na osnovu traženog upita "AO TNK KAZHROM" ukupan broj pronađenih referenci je 1