Energoprojekt Industrija a.d.

PRETRAGA REFERENCI

Traženi upit za pretragu baze referenci: "AO CASPIAN FOOD"


Na osnovu traženog upita "AO CASPIAN FOOD" ukupan broj pronađenih referenci je 1


PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa vinarije u Sariagašu kapaciteta 3.500.000,00 l/god 10.000 m2
INVESTITOR:
„AO CASPIAN FOOD“, Kazahstan
DRŽAVA:
Kazahstan

Na osnovu traženog upita "AO CASPIAN FOOD" ukupan broj pronađenih referenci je 1