Energoprojekt Industrija a.d.

INDUSTRIJA NEMETALA I
GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 16

Stranica 2 od 4        Prethodna   1    2    3    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike gasbetona "Silkapor", Kačanik, 250.000 m3/god
INVESTITOR:
"SILKAPOR", Kačanik
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za prečišćavanje odpadnih gasova sa peći br. 3 u okviru Fabrike cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin.
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcija toplih gasova sa peći br. 3 u okviru Fabrike cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za skladištenje i mlevenje uglja i petrol koksa 20 t/god u okviru Fabrike cementa “Lafarge” B.F.C., Beočin
INVESTITOR:
“LAFARGE” B.F.C. Beočin
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije, pružanje usluga konsaltinga i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za skladištenje i mlevenje petrol koksa i antracita kapaciteta 300 t/h u okviru Fabrika cementa „HOLCIM Srbija“.
INVESTITOR:
„HOLCIM SRBIJA“ Novi Popovac
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 2 od 4        Prethodna   1    2    3    Sledeća