INVESTITOR: Ernest Chemists Gana
PROJEKAT: Fabrika farmaceutskih proizvoda u Temi, Gana
VRSTA USLUGA: IIzrada Idejnih i glavnih projekata
GODINA REALIZACIJE: 2017.