Energoprojekt Industrija a.d.

BAZNA I PRERAĐIVAČKA HEMIJSKA INDUSTRIJA

UKUPAN BROJ IZABRANIH REFERENCI: 12

Stranica 2 od 3        Prethodna   1    2    3    Sledeća
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike lepka i drugih hemijskih proizvoda "Elan -Duga", Prijepolje, kapaciteta 1.300 t/god lepka.
INVESTITOR:
„ELAN -DUGA",  Prijepolje    
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Skladišta alkohola i višenamensko postrojenje za rektrifikaciju "Milan Blagojević", Lučani, kapacitta 500 t/god.
INVESTITOR:
„MILAN BLAGOJEVIĆ", Lučani
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Fabrike organskih kiselina "Bioferm", Žitište, Prva faza: 20.300 t lizina, 12.500 premiksa, Druga faza: glutaminske i dr. organske kiseline.
INVESTITOR:
„BIOFERM", Žitište
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju: Fabrike cink sulfata 4.000 t/god Fabrike sumporne kiseline, Kontakt III 40.000 t/god H2SO4 Pogona proizvodnje preparata kućne hemije (pesticidi i dr.) 5.000 t/god Pogona proizvodnje preparata kućne hemije (arome i mirisi) 1.000 t/god u okviru kompleksa „ZORKA“ Šabac.
INVESTITOR:
„ZORKA“, Šabac
DRŽAVA:
Srbija
PROJEKAT:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Vagona pretakališate nafte i derivata, "Jugopetrol", Smederevo kapaciteta 1.000.000 m3.
INVESTITOR:
"JUGOPETROL", Smederevo
DRŽAVA:
Srbija
Stranica 2 od 3        Prethodna   1    2    3    Sledeća